Redacteuren
Bij projecten waarbij Vitataal de vertaling tot en met het drukklare eindproduct levert, vindt de redactie plaats op beeldscherm in Word. In de meeste gevallen is de redacteur niet dezelfde persoon als de corrector, om zoveel mogelijk fouten uit de teksten te kunnen halen. Een groot deel van de redactie wordt intern verricht, daarnaast wordt gebruikgemaakt van de diensten van een aantal deskundige freelanceredacteuren. Per project wordt feedback gegeven. Wanneer een deel of enkele onderdelen van het totale project worden uitgevoerd, zal de redactie indien de opdrachtgever dat wenst op papier plaatsvinden in plaats van op beeldscherm.

Taken van de redacteur zijn onder andere:

– Type, taal-, vertaal- en stijlfouten in de vertaling herstellen
– Vertaling controleren op volledigheid en inhoudelijke juistheid
– Tekst aanpassen aan de Nederlandse en Belgische situatie, indien van toepassing
– Tekst controleren op lengte
– Tekst geschikt maken voor verwerking door de vormgever
boekproducties • vertalingen • redactie • correctie • teksten